Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเหล่ากาชาด

ต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเหล่ากาชาด

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวอนุพร โนเรือง นักวิชาการสิ่งแวดล้อชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานต้อนรับการเดินทางมารับตำแหน่งของ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ โดยมี นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ

แกลเลอรี่