Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ทำเนียบผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้อำนวยการ

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายมานิตย์ วัฒนพันธ์ 23 กรกฎาคม 2547 - 30 กันยายน 2551
2 นายปัญญารัตน์ รังศิลป์ 24 พฤศจิกายน 2551 - 29 มกราคม 2553
3 นายยงยุทธ ชำนาญรบ 4 มิถุนายน 2553 - 30 กรกฎาคม 2553
4 นายบัญญัติ แสงสว่าง 5 สิงหาคม 2553 - 30 กันยายน 2554
5 นายสันติ บรรเทิงจิตร 25 ตุลาคม 2554 - 30 มกราคม 2556
6 นายธีระ เงินวิลัย 15 กุมภาพันธ์ 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
7 นายเชวง ไชยหลาก 1 มีนาคม 2560 - 30 กันยายน 2563
8 นายปริญญา คุ้มสระพรม 1 ธันวาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
9 นายปรัชญา ทั่งจันทร์ 1 ตุลาคม 2564 ถึงปัจจุบัน