Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
การติดตามสถานการณ์ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

การติดตามสถานการณ์ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ซึ่งมีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 5 อำเภอ 21 ตำบล 85 หมู่บ้าน 2,234 ครัวเรือน โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประสานขอรับการสนับสนุนน้ำดื่มจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่ ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ โดยอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านได้ให้ความช่วยเหลือขนย้ายผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอน้ำปลา

3 ต.ค. 65