Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย ประจำปี

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

26 ก.พ. 65

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

26 ก.พ. 65

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

14 ธ.ค. 64

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ทศ

14 ธ.ค. 64

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังห

1 เม.ย. 64

งบประมาณปี 2564 ของ ทสจ.อุตรดิตถ์

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 4637 ครั้ง
19 มี.ค. 64

รายงานแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ ประจำปี งปม. 2564

จำนวนทั้งหมด 6 รายการ
1