Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

27 พ.ค. 62

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

16 พ.ค. 62

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) ครั้งที่ 2

17 เม.ย. 62

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 มี.ค. 62

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ก.พ. 62

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 มี.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มิ.ย. 60

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน จำนวน 791 แห่ง และฝายชะลอน้้ำแบบกึ่งถาวร จำนวน 100 แห่ง ในพื้นที่ป่าชุมชนท้องที่อำเภอน้ำปาด และอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้ว

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ
1