Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

15 ก.พ. 65

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

14 ก.พ. 65

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565

12 ม.ค. 65

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564

3 ธ.ค. 64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม -พฤศจิกายน 2564

22 มี.ค. 64

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

22 มิ.ย. 60

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1 มี.ค. 60

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

4 เม.ย. 59

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559

จำนวนทั้งหมด 11 รายการ
1 2