Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

22 มี.ค. 64

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

22 มิ.ย. 60

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1 มี.ค. 60

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

4 เม.ย. 59

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559

1 ต.ค. 58

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 3867 ครั้ง
1 ต.ค. 57

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2557

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 3866 ครั้ง
1 ต.ค. 56

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2556

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 3866 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 7 รายการ
1