Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ และกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ และกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายปรัชญา ทั่งจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กิจกรรม ชุดที่ 3 นำโดย นายมรกต อินทรภู่ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ และคณะร่วม 7 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ และกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ณ วัดคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพุทธศาสนิกชนได้ทำบุญ สมาทานศีล นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ผู้ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษา และวัฒนธรรม

แกลเลอรี่