Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวางแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1

มอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวางแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1

       วันนี้ (18 ม.ค. 2561) ผอ.ทสจ.อุตรดิตถ์ (นายเชวง ไชยหลาก) เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวางแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 ม.ค. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ อปท.เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน

แกลเลอรี่