Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมการพัฒนาสู่ชุมชนไร้คาร์บอน ภายใต้อุตรดิตถ์เมืองน่าอยู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

การฝึกอบรมการพัฒนาสู่ชุมชนไร้คาร์บอน ภายใต้อุตรดิตถ์เมืองน่าอยู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

       เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายเชวง ไชยหลาก กล่าวรายงานพิธีเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาสู่ชุมชนไร้คาร์บอน ภายใต้อุตรดิตถ์เมืองน่าอยู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยมีนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ซึ่งมีผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมจำนวน 70 คน

แกลเลอรี่