Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์

ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์

                วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายปริญญา คุ้มสระพรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาoทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการสร้างเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ของชาติ พร้อมทั้งสร้างความสามัคคี ของบุคลากรในหน่วยงาน ณ วัดผักราก วัดดอนค่า และวัดดอนแก้ว อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

 

แกลเลอรี่