Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2564

จัดการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายปริญญา คุ้มสระพรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายมรกต อินทรภู่ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2564 และมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ  ห้องเหล็กน้ำพี้ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุม  

แกลเลอรี่