Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เนื่องจากมีประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ของห้างหุ้นส่วน เกลียวสัมพันธ์คอนกรีต

ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เนื่องจากมีประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ของห้างหุ้นส่วน เกลียวสัมพันธ์คอนกรีต

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายปริญญา คุ้มสระพรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายมรกต อินทรภู่ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบโรงผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เนื่องจากมีประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ของห้างหุ้นส่วน เกลียวสัมพันธ์คอนกรีต โดยคณะเจ้าหน้าทีได้่กำชับให้ผู้ประกอบการเพิ่มมาตารการ การกำจัดฝุ่นละอองให้อยู่ภายใต้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว

แกลเลอรี่