Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

       เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดยนายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด "Zoro Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" การบรรยายธรรม เรื่อง "ความซื่อสัตย์สุจริต" การเสวนาในหัวข้อ "เยาวชนไทย กับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต" และการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งมีหน่วยงานราชการ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ หน่วยงานเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมีนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในเปิดงาน 

แกลเลอรี่