Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประจำเดือนกรกฎาคม 2563

ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประจำเดือนกรกฎาคม 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร่วมกิจกรรมออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านนายาง หมู่ที่ 4 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย และให้ความรู้ด้านการขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล และขออนุญาตใช้น้ำบาลอีกด้วย โดยมีนายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดงาน และมีประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

แกลเลอรี่