Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จังหวัดอุตรดิตถ์

ร่วมกิจกรรมโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จังหวัดอุตรดิตถ์

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบหมาย นายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน กล่าวเปิดกิจกรรมโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการฟื้นฟูสภาพป่าที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย ในทุกจังหวัดของภาคเหนือ (17 จังหวัด) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสว่างใจ บ้านวังข่า หมู่ที่ 7 ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2,000 ต้น

แกลเลอรี่