Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดศูนย์อำนวยการจิตอาสาคัดแยกขยะมูลฝอยประจำงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์

เปิดศูนย์อำนวยการจิตอาสาคัดแยกขยะมูลฝอยประจำงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์

     เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 นายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดศูนย์อำนวยการจิตอาสาคัดแยกขยะมูลฝอย ในบริเวณงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563 ในรุะหว่างวันที่ 7-16 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรหมู่บ้าน (ทสม.) อาสาท้องถิ่นรักษ์โลก นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมสมัครเป็นจิตอาสาเป็นจำนวนมาก

แกลเลอรี่