Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรม "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนธันวาคม 2562

ร่วมกิจกรรม "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนธันวาคม 2562

      เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 นายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย พร้อมทั้งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ "โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"  และให้ความรู้ด้านการขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล และขออนุญาตใช้น้ำบาลอีกด้วย โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดงาน และมีประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

แกลเลอรี่