Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงโครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" ในจังหวัดอุตรดิตถ์

ประชุมชี้แจงโครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" ในจังหวัดอุตรดิตถ์

     เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมชี้แจงโครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกในพื้นที่จังหวัดอุตดิตถ์ พร้อมทั้งประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานและการขับเคลื่อนการรณรงค์งดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้าของจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุม มีห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ ห้างฟรายเดย์สรรพสินค้า ศรีพงษ์กรุ๊ปมาร์เก็ตติ้ง ทีทีการ์เด้น สปิงแลนด์ และ บิ๊กเจ.ซุปเปอร์สโตร์

แกลเลอรี่