Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อพัฒนาเมืองชายแดนภูดู่บนระเบียง LIMEC เพื่อรองรับการเชื่อมโยงโครงการรถไฟฟ้าลาว-จีน

ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อพัฒนาเมืองชายแดนภูดู่บนระเบียง LIMEC เพื่อรองรับการเชื่อมโยงโครงการรถไฟฟ้าลาว-จีน

   เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อพัฒนาเมืองชายแดนภูดู่บนระเบียง LIMEC เพื่อรองรับการเชื่อมโยงโครงการรถไฟฟ้าลาว-จีน ณ ห้องคัทลียา 2 ชั้น 4 โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุม

แกลเลอรี่