Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์มาตรการงดให้ถุงพลาสติก

ประชาสัมพันธ์มาตรการงดให้ถุงพลาสติก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการประชุมหารือร่วมภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติก โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบต่อมาตรการงดให้ถุงพลาสติก ในภาคเครือข่ายศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ 43 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป