Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนด่านการค้าชายแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนด่านการค้าชายแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์

     เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 นายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนด่านการค้าชายแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ด่านการค้าชายแดนภูดู่ อ.บ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

แกลเลอรี่