Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

       เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ภายใต้โครงการอุตรดิตถ์เมืองสีเขียวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งมีครูและนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 100 คน โดยมีนายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดงาน

แกลเลอรี่