Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบป้ายสัญลักษณ์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"

พิธีมอบป้ายสัญลักษณ์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"

     เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดยนายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีมอบป้ายสัญลักษณ์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" โดยการลดราคาเครื่องดื่มในราคา 5 - 10 บาท ต่อ 1 แก้ว หากลูกค้านำแก้วส่วนตัวมาซื้อในร้าน เพื่อเป็นการรณรงค์การลดใช้แก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และสนับสนุนโครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม และ Road Map จัดการขยะพลาสติกประเทศไทย ปี พ.ศ.2561 - 2573" ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี

แกลเลอรี่