Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนสวนป่าออนไลน์

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนสวนป่าออนไลน์

       เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ของระบบการขึ้นทะเบียนสวนป่าออนไลน์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสวนป่าออนไลน์ในบางจังหวัด เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบรับคำขอ และดำเนินการตามขั้นตอนของระบบ ทำให้สถานะคำขอไม่มีการเคลื่อนไหว กรณีเช่นนี้อาจนำไปสู่ปัญหาการฟ้องร้องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น จึงได้มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการขึ้นทะเบียนสวนป่าออนไลน์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจนนำไปสู่การแก้ไขต่อไป

แกลเลอรี่