Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

       เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดยนายเชวง  ไชยหลาก  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าและต้นกล้ายางนา เพื่อเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านหนองกอก หมู่ที่ 7 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวนกว่า 5,000 ต้น  มีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และเข้าประชนเข้าร่วมกว่า 4,000 คน โดยมีนายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในการเปิดกิจกรรม

       พื้นที่ปลูกป่าและกล้ายางนาเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ เป็นพื้นที่ที่เอกชนถวายแก่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง จำนวน 15 ไร่ ซึ่งต้นไม้ที่นำมาปลูกได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 5,000 ต้น มีทั้งต้นยางนา โพธิ์ กล้วย ประดู่ และคูณ ซึ่งในอนาคตวัดพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดฯ อำเภอฯ ท้องที่ ท้องถิ่น จะได้ร่วมกันพัฒนาให้เป็นจุดท่องเที่ยวเที่ยวพักรถ สำหรับคนเดินทาง เพราะเป็นจุดที่มีภูมิทัศน์สวยงามและติดกับทางหลวงหมายเลข 11 หรือสายเอเชีย ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางกรุงเทพ-ภาคเหนือ

แกลเลอรี่