Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการปฏิบัติงานตามแผนการจัดตั้งศูนย์ประสานการป้องกันและดับไฟป่า ที่ 9,10,11และ 12 ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ครั้งที่ 1/2562 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) การป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562

ประชุมการปฏิบัติงานตามแผนการจัดตั้งศูนย์ประสานการป้องกันและดับไฟป่า ที่ 9,10,11และ 12  ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ครั้งที่ 1/2562 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) การป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 นายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมการปฏิบัติงานตามแผนการจัดตั้งศูนย์ประสานการป้องกันและดับไฟป่า ที่ 9,10,11และ 12 ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ครั้งที่ 1/2562 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) การป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562 โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ร่วมด้วย พันเอกประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผอ.กอ.รมน.อต.(ฝ่ายทหาร)นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผอ.สบอ.11  นายวิโรจน์ ธีระแนว ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า นายอำเภอท่าปลา นายอำเภอน้ำปาด นายอำเภอบ้านโคก ผู้แทนนายอำเภอทองแสนขัน ผู้แทนนายอำเภอฟากท่า  ผู้แทนผอ.เขื่อนสิริกิติ์  นายกเทศมนตรีฯตำบลจริม นายกอบต.ผาเลือด นายกอบต.ท่าแฝก ผู้นำท้องถิ่น หน.หน่วยงานในสังกัดศูนย์ประสานการป้องกันและดับไฟป่าที่ 9-12 ในพื้นที่จ.อุตรดิตถ์ (จำนวน 39 หน่วยงาน) สื่อมวลชน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน จ.อุตรดิตถ์

 

แกลเลอรี่