Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ " ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และ วัน ทสม.แห่งชาติ ปี 2561

โครงการ " ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และ วัน ทสม.แห่งชาติ ปี 2561

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จำนวน 50 คน ร่วมรณรงค์โครงการ " ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และ วัน ทสม.แห่งชาติ ปี 2561 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายอำเภอลับแล (นายศิวัช  ฟูบินทร์) เป็นประธานเปิดงานและร่วมเดินรณรงค์ มีวัตถุประสงค์ประชาสัมพันธ์การลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหารกับผู้ประกอบการ ร้านค้าและประชาชน

แกลเลอรี่