Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมรับฟังและชี้แจงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก

ร่วมประชุมรับฟังและชี้แจงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมประชุมรับฟังและชี้แจงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

แกลเลอรี่