Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "ส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในชุมชน"

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "ส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในชุมชน"

   เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "ส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในชุมชน" ณ เทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 60 คน โดยมีนายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดการอบรม

แกลเลอรี่