Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนงานและโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พศ.2561

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนงานและโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พศ.2561

       เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 นายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางสาวจุฬารัตน์ ขันธ์คุปต์  ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนงานและโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พศ.2561 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ เป็นประธานในพิธีเปิด

แกลเลอรี่