Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในชุมชน ภายใต้โครงการอุตรดิตถ์เมืองสีเขียวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กิจกรรมอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในชุมชน ภายใต้โครงการอุตรดิตถ์เมืองสีเขียวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

       เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในชุมชน ภายใต้โครงการอุตรดิตถ์เมืองสีเขียวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ชุมชน ตำบลตรอน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ 5 ไร่ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน และแกนนำชุมชนร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน โดยมีนายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

แกลเลอรี่