Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการและผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการและผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

       เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดยนายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการและผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งภายในงานมีพิธีสงฆ์ จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำกล่าวมุฑิตาจิตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวให้พรแก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ภาคเอกชนและผู้ร่วมงานฯ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำคณะข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์

แกลเลอรี่