Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม Morning Talk ครั้งที่ 9

ประชุม Morning Talk ครั้งที่ 9

       เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสาวจุฬารัตน์ ขันธ์คุปต์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ และนางสาวอนุพร โนเรือง ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุม Morning Talk “โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า” ครั้งที่ 9 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

       ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่