Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ 2561

ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ 2561

       เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ 2561 ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน ณ วัดคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมีนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี

แกลเลอรี่