Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกำหนดทิศทางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอุตรดิตถ์ ตามเกณฑ์ชี้วัดข้อมูล จปฐ.

ร่วมกำหนดทิศทางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอุตรดิตถ์ ตามเกณฑ์ชี้วัดข้อมูล จปฐ.

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายปรัชญา ทั่งจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ส่วนยุทธศาสตร์ เป็นผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพิจารณาผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ซึ่งได้ทำการสำรวจคุณภาพชีวิตของคนอุตรดิตถ์ ใน 9 อำเภอ 67 ตำบล 79 อปท. 598 หมู่บ้าน 124 ชุมชน จำนวน 116,616 ครัวเรือน มีประชากรที่อยู่อาศัยจริง จำนวน 285,768 คน แยกเป็น ชาย 136,949 คน หญิง 148,819 คน โดยเก็บข้อมูลจากผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เกิน 6 เดือน ข้อมูล ณ 7 สิงหาคม 2565 โดยมี นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการจัดเก็บข้อมูล พร้อมกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป

แกลเลอรี่