Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยายให้ความรู้ เรื่อง สถานการณ์หมอกควัน ปัญหาและผลกระทบจากการเผาป่าและพื้นที่ทางการเกษตร

บรรยายให้ความรู้ เรื่อง สถานการณ์หมอกควัน ปัญหาและผลกระทบจากการเผาป่าและพื้นที่ทางการเกษตร

       เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง สถานการณ์หมอกควัน ปัญหาและผลกระทบจากการเผาป่าและพื้นที่ทางการเกษตร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์

แกลเลอรี่