Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีมอบเสื้อสายตรวจชุมชน พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพิธีเปิดฝายมีชีวิต

ร่วมพิธีมอบเสื้อสายตรวจชุมชน พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพิธีเปิดฝายมีชีวิต

       เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 นายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีมอบเสื้อสายตรวจชุมชน พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพิธีเปิดฝายมีชีวิต ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ที่ ลน.5 (งอมสัก) ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดงาน

แกลเลอรี่