Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมข้าราชการ พนักงานในสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ผ่านมา

ประชุมข้าราชการ พนักงานในสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ผ่านมา

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปรัชญา ทั่งจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ในการประชุมข้าราชการ พนักงานในสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ผ่านมา โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

แกลเลอรี่