Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่จัดการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล (ครั้งที่ 2)

ลงพื้นที่จัดการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล (ครั้งที่ 2)

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ส่วนทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จัดการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล (ครั้งที่ 2)    ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายปรัชญา ทั่งจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน  และมีผู้นำท้องถิ่นพื้นที่ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการอบรม 

 

แกลเลอรี่