Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์พื้นที่ และการขอใช้พื้นที่ตามระเบียบ ครั้งที่ 2/2565

คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์พื้นที่ และการขอใช้พื้นที่ตามระเบียบ ครั้งที่ 2/2565

             วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น. นายปรัชญา ทั่งจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายมรกต อินทรภู่ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์พื้นที่ และการขอใช้พื้นที่ตามระเบียบ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม