Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นที่ดินที่ถูกทิ้งร้าง หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ของประเทศ

ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นที่ดินที่ถูกทิ้งร้าง หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ของประเทศ
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นายปรัชญา ทั่งจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายธนกฤต แสงสาย เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นที่ดินที่ถูกทิ้งร้าง หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ของประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meetings ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม