Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 โดยการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการสร้างเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ของชาติ พร้อมทั้งสร้างความสามัคคี ของบุคลากรในหน่วยงาน ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

แกลเลอรี่