Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

Kick Off การจัดการเรียนรู้ หรือ (Knowledge Management : KM) ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2565

Kick Off การจัดการเรียนรู้ หรือ (Knowledge Management : KM) ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายปรัชญา ทั่งจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการจัดกิจกรรม Kick Off การจัดการเรียนรู้
หรือ (Knowledge Management : KM) ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2565 และให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษในกิจกรรมครั้งนี้  โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แกลเลอรี่