Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมวด 5

คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมวด 5

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายปรัชญา ทั่งจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางมารศรี หอมบุปผา ผอ.ส่วนอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมวด 5 ณ ห้องประชุมตรอนตรีสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีนายเสน่ห์ เทพา ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธาน พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม 

แกลเลอรี่