Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.นายปรัชญา ทั่งจันทร์ ผู้อำนวยการสำนัก มอบหมายให้ ส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2566-2567 ตามรายการข้อมูลประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด โดยรายการข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ทสจ.อ.ต. มีจำนวน 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 Value Chain 9 บัญชีสถิติทางการ

แกลเลอรี่