Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Big Cleaning Day (1/2561)

กิจกรรม Big Cleaning Day (1/2561)

        เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้อุตรดิตถ์ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณรอบๆ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เกิดสภาพการทำงาน ที่ดี มีความเป็นระเบียบ มีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ประโยชน์ที่เห็นชัดเจนของการดำเนินกิจกรรม ได้แก่ สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงาน สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตดี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ร่วมมือกันในการทำความสะอาดในครั้งนี้ กว่า 60 คน

แกลเลอรี่