Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

ศูนย์อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ระดับพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

20 พ.ค. 65

สถานการณ์ธรณีพิบัติ ประจำวันที่ 20 พ.ค. 2565

18 เม.ย. 65

สถานการณ์ธรณีพิบัติประจำวัน 18 เม.ย. 65

22 มิ.ย. 64

คำสั่งจัดตั้งศุนย์อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ระดับพื้นที่ (13/2564 ลว.18 มิ.ย. 64)

14 ม.ค. 63

คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) ระดับพื้นที่ (3/2563 ลว. 8 ม.ค. 63)

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ
1