Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

ข่าวสารเกี่ยวกับ ITA

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

19 ส.ค. 63

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าใช้งาน "ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์"

29 พ.ค. 63

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดอุตรดิตถ์

8 เม.ย. 63

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของจังหวัดอุตรดิตถ์

8 เม.ย. 63

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2563

19 พ.ย. 62

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2563

25 มิ.ย. 62

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ "เรื่อง จริยธรรมข้าราชการพลเรือนประจำจังหวัดอุตรดิตถ์"

25 มิ.ย. 62

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ฯ

25 มิ.ย. 62

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของจังหวัดอุตรดิตถ์

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1