Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

ประกาศผู้ชนะ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

31 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของเดือน พฤษภาคม 2565

29 เม.ย. 65

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำรายไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565)

20 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คทั่วไป รถราชการหมายเลขทะเบียน 3 กษ 4750 กทม.

27 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด

21 ก.พ. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ก.พ. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon (ติดแท็งค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงผู้ชนะ

11 ก.พ. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดพลาสวูด

25 ม.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซิ้อวัสดุสำนักงาน รวม 7 รายการ

จำนวนทั้งหมด 35 รายการ
1 2 3 4 5 > >>