Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

การจัดการขยะมูลฝอย 

1. องค์ประกอบขยะของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

2. เส้นทางการจัดการขยะของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

3. กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงาน

3.1 โครงการ “เปลี่ยนพลาสติกให้เป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)”

3.2 มาตราการลด และคัดแยกขยะในหน่วยงาน

   

3.3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ โดยการนำขยะอินทรีย์ไปหมักทำปุ๋ยให้กับต้นไม้ และนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกแล้วไปจำหน่ายให้กับร้านรับซื้อของเก่า

 

3.4 โครงการรับบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน

สำนักงานฯ เป็นจุดรับบริจาคอะลูมิเนียมในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และส่งให้กรมควบคุมมลพิษ เก็บรวบรวมไปบริจาคให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นต้นทุนในการจัดทำอุปกรณ์ขาเทียมผู้พิการและผู้สูงอายุต่อไป

3.5 โครงการ “คนไทยไร้ E-waste”

สำนักงานฯ ตั้งจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความสะดวกให้กับประชาชนในการทิ้งซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วง

 

  

4. ปริมาณขยะของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์


การจัดการน้ำเสีย
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการจัดการน้ำเสีย 2 ระบบ ดังนี้
 1. น้ำเสียที่เกิดจากห้องน้ำภายในอาคาร ทั้ง 3 ชั้น 
    จะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังเกรอะและกรองสำเร็จรูป ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ชุด และขนาด 600 ลิตร จำนวน 1 ชุด 
 2. น้ำเสียจากอ่างล้างจานบริเวณด้านหลังอาคาร ชั้น 1 
จะเข้าสู่ระบบถังดักไขมัน ขนาด 60 ลิตร ต่อด้วยถังกรอชีวภาพ จำนวน 1 ชุด ก่อนระบายออกสู่รางระบายน้ำ โดยคณะทำงานได้มีการทดสอบปริมาณการใช้น้ำจากจุดล้างภาชนะ แล้วพบว่ามีการใช้น้ำเฉลี่ย จำนวน 18 - 20 ลิตรต่อวัน ขนาดถังดักไขมันจึงเพียงพอต่อการรองรับน้ำเสียจากการล้างภาชนะ